منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید
درباره ما

استانداردكالا با چشم اندازی برای پدید آوردن مرجعی مورد اعتماد جهت مشاوره ، ارتقاء و استانداردسازی كسب و كارهای مختلف كشور آماده خدمت رسانی می‌باشد. این شركت مفتخر همكاری با سازمان ملی استاندارد جهت تدوین استانداردهای ملی و همچنین همكاری با شركتهای بازرسی تایید شده و آزمایشگاههای معتبر می‌باشد.